Provinciale Friese Dambond

Geschiedenis van de PFDB
In 2003 bestond de Provinciale Friese Dambond 75 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum verscheen een prachtig jubileumboek, Liefhebbers en topdammers. Een greep uit de Friese damhistorie. In dit boek wordt de geschiedenis van de PFBD beschreven. Hierbij een korte greep uit die lange historie!

De Provinciale Friese Dambond is ontstaan in 1928, toen vier Friese damclubs hun krachten bundelden in de ‘Dambond Friesland’. Zowel persoonlijke als clubwedstrijden werden onder auspiciën van de bond georganiseerd.
In de loop van 1929 sloot de bond zich aan bij de landelijke Nederlandse Dambond, maar niet lang daarna werden de banden weer verbroken. In 1942 werd, als gevolg van een maatregel van de Duitse bezetter, de Provinciale Friese Dambond (kortweg de PFDB) gevormd, met 25 aangesloten damclubs, die verplicht lid werd van de landelijke bond.
De relatie met de landelijke dambond, de Koninklijke Nederlandse Dambond (KNDB) was nog vele jaren problematisch. Na de oorlog ontstond zelfs een scheuring, waarbij diverse clubs zich afscheiden van de PFDB en samen de oude naam ‘Dambond Friesland’ gebruiken. In de jaren ’50 sloot een groot deel van de ‘afvalligen’ zich weer aan bij de PDBD. Later sloten ook de Noordoostpolder en Meppel zich aan bij de Friese bond, en ook de Damkring Marknesse speelde vanaf 1954 zijn competiewedstrijden bij de PFDB. Een deel van de clubs is echter onafhankelijk blijven opereren. In de Zuidwesthoek van Friesland bestaat al sinds de 30-er jaren een kleine, onafhankelijke dambond met achttien aangesloten clubs. Slechts één tiental, het Zuidwesthoektteam, met daarin eerste bordspelers van de aangesloten verenigingen, speelt mee in de competitie van de PFDB.

Het archief van de PFDB
De eerste contacten tussen Tresoar en de PFDB dateren van 2004. In 2005 is het archief in 24 verhuisdozen aan Tresoar in bewaring gegeven. Een van de leden van de archiefcommissie van de PFDB, de heer Johannes Lemstra, verklaarde zich bereid het materiaal nader te beschrijven, zodat het zo snel mogelijk ter beschikking kon worden gesteld van het publiek. Hij had het archief tot die tijd beheerd en was dus goed bekend met de inhoud ervan.
De totale omvang van het archief, inclusief de grote hoeveelheid verzamelde documentatie, bedraagt circa 8 strekkende meter.

De inventaris van het archief is hier in te zien.terug naar het dambord
Geert Bosma, foto Sietse Nagel

Tresoar beheert de boekencollectie over de damsport, verzameld door Geert Bosma


Reageer

Dammen bij Tresoar