Geert Bosma (1918-2005)

Geert Bosma was een verdienstelijk dammer, maar is vooral bekend geworden als verzamelaar van damliteratuur en promotor van de damsport in Friesland. Al lang voor zijn overlijden had hij notarieel vast laten leggen zijn verzameling te willen schenken aan de Provinciale Bibliotheek van Friesland, nu onderdeel van Tresoar. Zijn wens was om de collectie toegankelijk te maken voor een breed publiek.

Als jongetje van zeven leerde Geert Bosma dammen van zijn vader. Tot zover niets bijzonders.… Maar op het moment dat zij er in slaagden samen een damprobleem uit de rubriek van Het Volk op te lossen, werd alles anders. De jonge Bosma verloor zijn hart aan het dammen. Dammen was vanaf toen zijn grote passie!
Hij schafte 2 damboekjes aan, werd lid van de plaatselijke damclub en groeide uit tot een redelijk goede speler. Geen supertalent, maar hij wist met zijn tomeloze inzet aardig ver te komen. In de clubcompetitie eindigde hij meestal op de derde plaats. Er werd gespeeld in het kippenhok van de dorpssmid, Willem Postma, met zelfgemaakte borden en schijven. De contributie bedroeg 1 dubbeltje per week.

Na zijn eindexamen HBS-A vertrok Bosma naar Leeuwarden om te werken bij de Frico. Uiteraard werd hij lid van een damclub, zijn keuze viel op DCL (DamClub Leeuwarden). Hij speelde in het eerste tiental en zat gewoonlijk aan het vierde bord. DCL deed het heel goed. Zo goed dat het niveau voor Bosma op een gegeven moment te hoog werd. Bovendien was hij vanwege zijn werk veel avonden en zaterdagen in touw. Op Oudejaarsavond 1955 nam hij een moeilijk besluit. Hij trok zich terug uit het actieve damleven.

Zijn belangstelling voor het dammen bleef bestaan. Hij ontbrak eigenlijk nooit als toeschouwer bij belangrijke wedstrijden in en buiten Friesland. Ook legde hij zich meer en meer toe op het verzamelen van alle mogelijke damboeken Zijn contacten met de voormalige Sovjet Unie, Frankrijk, België, Groot-Brittannië en Brazilië hebben heel wat materiaal voor de verzameling opgeleverd.

terug naar het dambord
Geert Bosma, foto Sietse Nagel

Tresoar beheert de boekencollectie over de damsport, verzameld door Geert Bosma


Reageer

Dammen bij Tresoar